Robert BRUN

 

Venujem sa maľbe, grafike, ilustrácií, tvorbe poštových známok, výtvarným riešeniam v architektúre a pedagogickej činnosti.

1948 – narodil som sa 2.11. v Žiline
1966/72 – študoval som na VŠVU v Bratislave – oddelenie voľnej grafiky u prof. V. Hložníka a prof. A. Brunovského
2003 – začiatok pôsobenia na FVU Akadémie umení v B. Bystrici ako vedúci ateliéru G.P.S. (grafika, priestor, synergia) a vedúci    katedry grafiky
2004 – habilitoval som na VŠVU v Bratislave a získal vedecko – pedagogický titul docent

OCENENIA  (výber)

1979, 1981, 1984, 1986, 1989 – Čestné uznanie, Najkrajšia kniha Československa
1985 – 1. cena Najkrajšia kniha Československa
1987 – Cena Vydavateľstva SMENA
1987 – Zlaté jablko, BIB, Bratislava
1988 – Cena Vydavateľstva TATRAN
1989 – Bronzová medaila I.B.A., Lipsko
1989 – Cena Ľ. Fullu Bratislava
1993 – Grand Prix , 1.Medzinárodné bienále grafiky, Maastricht, Holandsko
1995 – 1. cena Najkrajšia kniha Slovenska
1998 – Cena , Inter – contact – graphic, Praha, ČR
2000 – 1. cena Miniprint international Cadaques, Španielsko
2003 – Regular Award, Medzinárodné trienále grafiky, Krakov, Poľsko
2006 – Excelent award, Koreapost, Soul
2006 – čestné uznanie, 7. TRIENNALE CHAMALIÉRES, Francúzsko
2007 – medaila – 40. výročie SMTG Krakov, Poľsko
2008 – 1. cena Najkrajšia kniha Slovenska
2009 – Pourchase prize, Space International print triennal, Soul
2010 – Najkrajšia kniha Slovenska

ZASTÚPENIE V ZAHRANIČNÝCH ZBIERKACH

The University of Arizona museum of art, Tucson, USA
Chihiro Art museum, Tokyo, Japonsko
Národní galéria Praha, ČR
International print triennial society, MTG Krakow, Poľsko
The Space international print, Soul, Korea
Moravská galerie Brno, Česká republika

ZASTÚPENIE V DOMÁCICH ZBIERKACH

Slovenská národná galéria Bratislava
Galéria mesta Bratislava
Galéria M. A. Bazovského Trenčín
Východoslovenská galéria Košice
Štátna galéria Nitra
Štátna galéria Banská Bystrica
PGU Žilina
Oravská galéria Dolný Kubín
Kysucká galéria Čadca
Galéria P. Bohúňa Liptovský Mikuláš
SNK Martin
Zbierkový fond SŠS Bratislava

+ SÚKROMNÉ ZBIERKY na Slovensku a v zahraničí

ATELIÉR

Hálkova 11, 010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 825 542

e-mail: info@robertbrun.sk

Rád si prečítam Váš názor!